Kvíz

Poznáte Babara dobre?


Narodili sa Babar. Ale mimochodom, aký starý je tento milovaný parchant vášho batoľa? Otázky týkajúce sa najväčšieho fenoménu detskej literatúry vo Francúzsku.

Otázka (1/7)

Tento rok Babar oslavuje:

50 rokov.60 rokov.80 rokov.

odpoveď

Babar fúka 80 sviečok! Vo Francúzsku je jediným hrdinom detskej literatúry, ktorý vyrástol v rovnakom čase ako jeho čitatelia.

nasledujúce